หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนธันวาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.การทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ รวมถึงการปฏิรูปประเทศไทยภายใต้การทำงานร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความปรองดองและป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤติการเมืองเหมือนในอดีต รวมถึงการทำงานฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการดูแลจัดการปัญหาความรุนแรงทางภาคใต้
2.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความปลอดภัยของคนงาน และการก่อสร้าง ที่มีความคืบหน้าไปมากแล้ว ทั้งในส่วนของโครงสร้างหลัก ระบบไฟฟ้า และการตกแต่งภายใน ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาในการทำงานของคณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ให้เรียบร้อยทั้งในส่วนอื่นๆ ที่ยังเหลืออยู่ โดยเฉพาะในส่วนของห้องประชุมใหญ่ (ชั้น 1)3.คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายที่มีเข้าแล้ว 63,835,734.01 ล้านบาท โปรดอธิษฐานเผื่อการถวายที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับงบประมาณ 65 ล้านบาท
4.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย – คุณทวี คุณธีระ คุณสุกิจ คุณทัศนีย์ คุณเสริม คุณเอียว เปามามา คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณแม่ของคุณดวงพร อ.ชัยวัฒน์ คุณแม่ของคุณนภนันท์ คุณพ่อของคุณณัฐฐิติชญา และสุขภาพของผู้อาวุโส
5.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่พักฟื้นจากการคลอด และตั้งครรภ์ – คุณวีรารัช คุณกอบกาญจน์ คุณภีรพรรณ และคุณสิริพรรณ
6.สมาชิกของคริสตจักรพระคุณทุกๆ คน ที่จะมีโอกาสได้ทบทวนชีวิตแห่งความเชื่อตลอดปี 2014 ที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมสำหรับปี 2015 ที่กำลังจะมาถึง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *