หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2015

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สถานการณ์ความรุนแรงของโลก โดยเฉพาะการก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามไอเอส (Islamic State) หรือ ไอซิส (ISIS) ที่ยังมีการจับตัวประกันและสังหารตัวประกันเพื่อเรียกร้องเงินค่าไถ่หรือการแลกตัวประกันกับนักโทษ อธิษฐานเผื่อทุกๆ ประเทศจะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
2.สมาชิกคริสตจักรพระคุณทุกคนจะมี “การสำแดงชีวิต” มากขึ้น โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริตจักร และการอุทิศตัวในการเป็นสาวกแท้ โดยมีการดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างตามมาตรฐานของพระคัมภีร์ แตกต่างจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า3.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงินถวายสำหรับการสร้างโบสถ์ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการก่อสร้างที่จะจัดสรร และใช้เงินในการก่อสร้างอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และควบคุมให้ให้อยู่ในงบประมาณที่มีอยู่ รวมถึงความปลอดภัยในการก่อสร้าง การตกแต่งภายใน การซ่อมแซมงานไม้ที่โกดัง ให้ทุกอย่างเสร็จในตารางเวลาที่ได้วางแผนไว้
4.คณะกรรมการค่ายคริสตจักรปี 2015 ในการจัดเตรียมค่ายที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม –1 มิถุนายน โดยจะจัดขึ้นที่ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก อธิษฐานเผื่อวิทยากร อ.ไคเหมินชง รายการต่างๆ และสมาชิกทุกคนที่จะจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
5.อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่เจ็บป่วย – คุณทวี คุณสุกิจ คุณแม่ของหลิวเยี่ยนฟาง        อ.ชัยวัฒน์ คุณดวงรัตน์ และผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *