สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2012

สูจิบัตร 5 ส.ค. 2012

國語部程序表二○一二年八月五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 5 สิงหาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น :คุณอรวรรณ/คุณกรรณิกา    
ผู้นำประชุม
: คุณชาญกิจ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง                        
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณศิริพร
คุณหลี่ชิวลี่ คุณหยางเอินซิ่น
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ อธิษฐาน : เผื่อ “สเปน”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง
ตะวันบนเมฆ เราจะเดินในทางของพระเยซู

ใคร่ครวญพระวจนะ
: “ฮีบรู 11:1”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฮีบรู 11:13-16” คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คณะนักร้องภาคภาษาไทย
: “He’s Always Been Faithful”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณฉวีวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “นับพระพร”
เทศนา
: “ความเชื่อ & ความสงสัย” (ฮีบรู 11:1) อ.นนท์ชัย/คุณหวางซิ่วหลาน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “เชื่อและฟังคำ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                               
พิธีมหาสนิท
อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *