รายการวันอาทิตย์ที่ 19 ม.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.15-10.50 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 รวีวารศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องรวีฯ
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 ม.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 9.15-10.50 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 รวีวารศึกษา เวลา 11.00-12.00 น. ที่ห้องรวีฯ
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมครูรวีฯ เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้อง 50

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ม.ค. 2020

นมัสการรวม อธิษฐานรวม 9.30-9.50 น. นมัสการรวม 10.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 (งดชั้นรวีวารศึกษา)
ประชุมอธิษฐานมัคนายก เวลา 8.00-9.00 น. ที่ห้อง 31 (ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม)

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 ธ.ค. 2019

นมัสการรวมสิ้นปี เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 นมัสการรวม งดชั้นรวีวารศึกษา

รายการวันที่ 21-22 ธ.ค. 2019

นมัสการรวมวันคริสตมาส เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. เวลา 17.30 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1 เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1 เวลา 20.00 น. ร้องเพลงคริสตมาสที่ Terminal 21