เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 8 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 4:1-14

จากบทที่ 4 เป็นต้นไปเป็นการแจ้งกฎบัญญัติของพระเจ้า เพื่อให้ชนชาติรักษาพระบัญญัติเคร่งครัด พระคำของพระเจ้า “อย่าเสริม เติม และอย่าตัดออก” โมเสสไม่ได้ทำตามคำบัญชาของพระเจ้า [Read more…]

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 7 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:12-29

เผ่ารูเบน กาด และครึ่งเผ่ามนัสเสห์ได้แผ่นดินฝั่งตะวันออกแม่น้ำจอร์แดน แต่ยังข้ามแม่น้ำไปช่วยเผ่าที่เหลือสู้รบเพื่อครอบครองดินแดน (ข้อ 18-20) และโมเสสที่รู้ตัวว่า จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าไปแผ่นดินคานาอัน แต่ยังเป็นผู้นำของอิสราเอล  ทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างกับคุณในเรื่องใด?

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 6 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 3:1-11

โมเสสได้บอกเบื้องหลังของความสำเร็จในชัยชนะเหนือเมืองบาชานว่า เป็นมาจาก “พระเจ้า” ลองสำรวจความสำเร็จต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ คุณคิดว่า พระเจ้าทรงมีส่วนในความสำเร็จเหล่านั้นอย่างไร?  ใช้เวลานี้อธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 5 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:24-37

การเข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญา ไม่ได้มาง่ายๆ อิสราเอลต้องต่อสู้กับคนหลายเชื้อชาติ ทำให้ดูเหมือนว่า พระเจ้าโหดร้าย แต่ในกรณีของกษัตริย์สิโหน คุณคิดว่า พระเจ้าให้โอกาสกับพระองค์หรือไม่อย่างไร? (ข้อ 26-29) และคุณรู้หรือไม่ว่า พระเจ้าก็ทรงให้โอกาสคุณด้วยเช่นกัน ดังนั้นอย่าปล่อยให้มันหลุดลอยไป

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 4 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 2:1-23

แม้อิสราเอลจะต้องร่อนเร่อยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี แต่เราก็เห็นถึงความห่วงใย และการดูแลรักษาของพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้งอิสราเอลแม้แต่วันเดียว สิ่งนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้