รายการวันอาทิตย์ที่ 1 ส.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 31 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 24 ก.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 24 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 25 ก.ค. 2021 ชั้นรวีฯ เด็กโต 2  เวลา 15:00-16:00 น. ทาง Line meeting: https://line.me/R/meeting/825958acd4344f758266097678987916

รายการวันเสาร์ที่ 17 ก.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 17 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  2021 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 10 ก.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2021

วันเสาร์ที่ 10 ก.ค. 2021 ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรมฟีลิปปี  เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 2021 ภาคภาษาไทยนมัสการ เวลา 9:00-10:15 น. และ ภาคภาษาจีนนมัสการ เวลา 11:00-12:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2021

อธิษฐานรวม 9:30-9:50 น.และ นมัสการรวม เวลา 10:00-11:15 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official