รายการวันอาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2020

ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2020

ประชุมอธิษฐาน เวลา 9.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official