รายการวันเสาร์ที่ 19 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 19 ก.ย. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 5 ก.ย. และ วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2020

งด รวีวารศึกษาภาษาไทย วันเสาร์ที่ 5 ก.ย. 2020 และภาษาจีน วันอาทิตย์ที่ 6 ก.ย. 2020
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Officia

รายการวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2020

วันเสาร์ที่ 29 ส.ค. 2020
รวีฯ ภาคภาษาไทย  
เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2020
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา
9.00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานไทย-จีน เวลา 12.20 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 1

รายการวันเสาร์ที่ 22 ส.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 22 ส.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11.00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

รายการวันเสาร์ที่ 15 ส.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 16 ส.ค. 2020

รวีฯ ภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 15 ส.ค. 2020 เวลา 18.00-18.30 น. ที่ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 00 -10.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 00 -12.15 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official
ประชุมคณะมัคนายก เวลา 12.30 น. ที่ห้อง 41-42