เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 31 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 7:1-34

ในเวลานั้นคนยูดาห์ทั้งปวงหลงเชื่อว่า การมีพระวิหารของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นหลักประกันความปลอดภัยของพวกเขา พวกเขาจึงพยายามที่จะรักษาการถวายบูชารวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา แทนที่การเชื่อฟังพระคำพระเจ้า อาจจะพูดได้ว่า คนยูดาห์มานมัสการพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็กระทำความผิดบาปอยู่  ชีวิตของคุณเหมือนหรือแตกต่างจากคนยูดาห์ในเรื่องนี้อย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 30 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 6:1-30

บทที่ 6 เป็นเหตุการณ์ 605 ปี ก่อนคริสตกาล กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมีชัยต่อกองทัพอัสซีเรีย กองทัพอียิปต์ที่มาช่วยอิสราเอล และกำลังวกลงใต้เพื่อโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม อ่านบทที่ 6 อย่างช้าๆ 1 ครั้ง และใคร่ครวญถึงความหมายของข้อ 8 ที่พระเจ้าตรัสกับยูดาห์ว่า “จงรับคำตักเตือนเถิด เกรงว่าเราจะพรากรักจากเจ้าไปเสีย” พระเจ้ากำลังเตือนสอนอะไรคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมา? และคุณตอบสนองอย่างไร?

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 29 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 5:1-31

ดูเหมือนว่า ความผิดบาปจะมีอยู่ทั่วไปในแผ่นดินอิสราเอล ซึ่งในข้อ 22-29 ได้สรุปในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า ความผิดบาปที่เกิดขึ้น เป็นเพราะ “อิสราเอลไม่มีความตั้งใจที่จะยำเกรงพระเจ้า”  ชีวิตของคุณยำเกรงพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? และคุณได้ยำเกรงพระเจ้าในด้านใดบ้าง?

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 25 ก.ค. 2010 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 25 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น. ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์ ผู้เดินถุงถวาย : คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณภูมินทร์/คุณรพีพรรณ

เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 28 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 4:1-31

บทที่ 4 เป็นบทตักเตือนให้ประชากรของพระเจ้ารีบกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการพิพากษาของพระเจ้า เพราะพระเจ้ากำลังจะส่งกองทัพ บาบิโลนมาโจมตีอิสราเอล ซึ่งผลของมันนั้นรุนแรงและน่ากลัวมาก คุณรู้ไหมว่า ผลของความบาปนั้นรุนแรงมากกว่าที่คุณคิด ทบทวนดูชีวิตของคุณ อธิษฐานสารภาพบาปและขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะ และเชื่อฟังพระเจ้า