Archives for September 2012

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน มัทธิว 24:29 -31 “อยู่กลุ่มไหน”

แม้ว่าจะไม่มีผู้ใดรู้ถึงวันเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา แต่ในวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมา พระองค์บอกว่า พระองค์ไม่ได้มาแบบเงียบๆ แต่จะมาแบบเต็มไปด้วยพระสิริ เต็มไปด้วยฤทธานุภาพ และที่สำคัญมนุษย์ทุกคนจะรู้ จะเห็น ถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์

Q1 ดูเหมือนว่า ในการกลับมาของพระเยซูคริสต์ มนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ “กลุ่มที่ตีอกร้องไห้” (ข้อ 30) กลุ่มที่สองคือ “กลุ่มที่ถูกรวบรวมไปอยู่กับพระเยซูคริสต์” (ข้อ 31) ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
Q2 คุณคิดว่า คุณอยู่ในกลุ่มไหน? และอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณมั่นใจเช่นนั้น?

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน กิจการ 16:16-34 “เมืองฟีลิปปี II”

แม้ว่าพระเจ้าจะทรงนำและเปิดทางให้เปาโลกับสิลาสมาประกาศที่เมืองฟีลิปปี ซึ่งในระหว่างทางเปาโลได้ขับผีออกจากทาสสาวคนหนึ่งที่มีผีสิง และคอยทำนายทายทัก ทำเงินเป็นจำนวนมากให้กับนาย ทำให้นายของทาสหญิงคนนี้ไม่พอใจ หาเรื่องจับเปาโลกับสิลาสโบยตีและติดคุก

Q1 พระเจ้าทรงเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับเปาโลและสิลาส ให้เป็นความชื่นชมยินดีได้อย่างไร? (ดูข้อ 31-34 ประกอบ)
Q2 คุณจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการข่มเหง ความทุกข์ยากลำบาก เพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง?

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน กิจการ 16:6-15 “เมืองฟีลิปปี I”

เมืองฟีลิปปีเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรโรมันที่ตั้งอยู่ในแคว้นมาซิโดเนีย โดยชื่อเมืองถูกตั้งให้เป็นเกียรติแก่ฟีลิปแห่งมาซีดอน โดยเมืองนี้ก็คล้ายๆ กับเมืองอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้การปกครองของโรมัน คือมีการผสมผสานกันในด้านความเชื่อที่หลากหลาย จนมีคำกล่าวในเวลานั้นว่า “ศาสนาทุกศาสนาก็นำไปถึงพระเจ้าเหมือนกันทั้งนั้น”

Q1 การที่เปาโลเชื่อฟังพระเจ้าไม่ไปประกาศที่แคว้นเอเชีย แต่ไปประกาศที่แคว้นมาซิโดเนียตามการทรงนำของพระเจ้า ผลที่ตามมาคือ? (ดูข้อ 14-15 ประกอบ)
Q2 การเชื่อฟังนำมาซึ่งผลดีเสมอ ขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณที่จะเชื่อฟังพระองค์ โดยเฉพาะในการประกาศข่าวประเสริฐ โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัวของคุณ และขยายไปยังคนที่คุณรู้จัก

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน กิจการ 15:36-41 “แยกทาง”

หลังจากเสร็จสิ้นการเดินทางในรอบแรก เปาโลกับบารนาบัสได้หารือกันถึงการเดินทางในรอบสอง โดยจะกลับไปเยี่ยมเยียนพี่น้องตามหัวเมืองต่างๆ ในการเดินทางรอบแรก (กิจการ 13:4-14:28) แต่เปาโลกับบารนาบัสตกลงกันไม่ได้จนต้องแยกทางกัน โดยบารนาบัสไปที่เกาะไซปรัส ส่วนเปาโลไปที่แคว้นซีเรียและแคว้นซิลีเซีย

Q1 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปาโลกับบารนาบัสต้องแยกทางกัน? (ข้อ 37-38))
Q2 ความขัดแย้งระหว่างเปาโลกับบารนาบัสไม่ใช่ “ความแตกแยก” แต่เป็นเพียง “การแยกกันเดิน” เพราะทั้งคู่ยังทำในสิ่งเดียวกันคือ การประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ เราแต่ละคนอาจจะมีวิธีประกาศที่แตกต่างกัน แต่เราต้องไม่แตกแยกจนหยุดประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์

วันพุธที่ 26 กันยายน กิจการ 14:8-23 “เมืองลิสตรา”

ที่เมืองนี้เปาโลทำการอัศจรรย์ด้วยการรักษาคนง่อยให้เดินได้ แต่คนกลับคิดว่าเปาโลและบารนาบัสเป็นพระเฮอร์เมส และพระซุส แปลงกายเป็นมนุษย์เพื่อช่วยพวกเขา แม้เปาโลจะพยายามอธิบายแต่ก็ไม่มีใครเชื่อ และในที่สุดมีคนมาลอบทำร้ายเปาโลด้วยการเอาหินขว้างเกือบจะตาย

Q1 ทำไมชาวเมืองลิสตราจึงไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่เปาโลและบารนาบัสพยายามจะอธิบาย? (ดูข้อ 11, 18 ประกอบ)
Q2 ในสังคมปัจจุบันมีคำสอนผิดมากมายที่แอบอ้างว่า ตนเองคือคริสเตียน ทั้งมอร์มอน พยานพระยะโฮวาห์ คุณจะเตรียมตัวอย่างไร ถ้ามีคนถามคุณในเรื่องเหล่านี้