Archives for October 2014

วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม โรม 8:1–11 “กฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์”

จากวลี “เหตุฉะนั้น” ได้ช่วยให้เรารู้ว่า เปาโลได้พยายามจะสรุปเนื้อหา จากสิ่งที่ท่านได้พูดมาก่อนหน้านั้น และที่นี่ ท่านได้สรุปว่า “ใครก็ตามที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ จะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ” การพิพากษาลงโทษไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำตามบัญญัติ และท่านได้ให้ชื่อกฎที่นำไปสู่ชัยชนะ นั่นคือ “กฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์”

Q1  คนที่มีกฎของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์จะมีลักษณะอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 5, 9, 10, 11 ประกอบ)
Q2  พระคัมภีร์ในข้อ 6 บอกกับเราว่า “ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนัง ก็คือความตาย และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” ชีวิตของคุณวันนี้ “มีชีวิตและสันติสุข” หรือ “ความตาย” (ความทุกข์) มากกว่ากัน ถ้าชีวิตของคุณมี “ความตาย” มากกว่า มีอะไรผิดปกติในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณหรือเปล่า ให้ใช้เวลาทบทวน และอธิษฐานกับพระเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม โรม 7:21-25 “กฎ 2 แบบ”

ปัญหาบาปที่ฝังอยู่ในตัวของท่าน และมนุษย์ทุกคน ทำให้เปาโลเห็นถึงความจริงที่สะท้อนอยู่ในชีวิตของคนเราทุกๆ คน โดยท่านได้พูดออกมาในทำนองตัดพ้อและหมดหวังในชีวิตว่า “โอย ข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรเช่นนี้ ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้” (ข้อ 24)

Q1  เปาโลได้พูดถึง กฎ 2 แบบที่อยู่ในตัวของท่าน โดยมีกฎอันหนึ่งทำให้ท่านต้องสมเพชตัวเอง และกฎอีกอันที่จะทำให้ท่านมีชัยชนะเหนือความบาปที่ฝังในตัว กฎ 2 แบบนั้นคืออะไร? (ดูข้อ 22, 25 ประกอบ)
Q2  เปาโลขอบคุณพระเยซูคริสต์ที่เข้ามามีส่วนในชีวิตของเปาโล และทำให้เปาโลสามารถทำตามกฎที่ทำให้มีชัยชนะเหนือความผิดบาป คุณคิดว่า พระเยซูคริสต์จะเข้ามามีส่วนในชีวิตของคุณ และช่วยให้คุณทำตามกฎที่ทำให้คุณมีชัยชนะเหนือความผิดบาปได้อย่างไร?

โครงการตาสว่าง เดือนพฤศจิกายน

Microsoft Word - 2014-11-Nov_Th-1Microsoft Word - 2014-11-Nov_Ch-1

วันพุธที่ 29 ตุลาคม โรม 7:13-20 “บาปที่ฝังตัว”

หลายๆ ครั้งที่เรามักจะโทษกฎ บทบัญญัติ หลักการต่างๆ เวลาที่เราผิด หรือทำไม่ได้ โดยบอกว่า กฎเหล่านั้นมันยากเกินไป ไม่เข้ากับยุคสมัย มันไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน แต่สิ่งที่เปาโลอยากพูดกับเราผ่านพระคัมภีร์ตอนนี้คือ กฎหรือบทบัญญัตินั้นถูกต้อง ดีและเหมาะสมอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ทำให้กฎหรือบทบัญญัติกลายเป็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าไม่ดี คือ บาปที่อยู่ในชีวิตของเรานั่นเอง (บาป ตามความหมายดั้งเดิมคือ การพลาดเป้า หรือถ้าเราจะพูดเป็นภาษาของเราก็คือ การไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเอง)

Q1  จากคำพูดของเปาโลในข้อ 15 ที่ว่า “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น” ช่วยให้เห็นภาพของบาปที่ฝังตัวอยู่ในมนุษย์ทุกคนอย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 20 ประกอบ)
Q2  ในชีวิตของคุณยังมี “บาปอะไรที่ฝังตัว” อยู่บ้าง ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่จะปลดปล่อยคุณออกจากบาปเหล่านั้น

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม โรม 7:7-12 “ธรรมบัญญัติไม่ดีอย่างนั้นหรือ?”

ดูเหมือนว่า เปาโลกลัวว่า คนฟังจะเข้าใจท่านผิดเกี่ยวกับธรรมบัญญัติ เพราะตั้งแต่บทที่ 1 เป็นต้นมา ท่านพูดถึงความจำกัดของธรรมบัญญัติว่า ไม่ได้ช่วยให้ใครรอด พูดถึงความไม่สมบูรณ์ของธรรมบัญญัติ พูดถึงความไม่มีชีวิตของธรรมบัญญัติ ฯลฯ ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับธรรมบัญญัติว่า โดยตัวของธรรมบัญญัติแล้วไม่ใช่ไม่ดี หรือ เป็นความผิดบาป แต่การยึดและปฏิบัติตามธรรมบัญญัติจนปฏิเสธพระเยซูคริสต์ต่างหากที่เป็นความผิดบาป

Q1  เปาโลได้กล่าวถึงประโยชน์ของธรรมบัญญัติไว้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 7ข, 12 ประกอบ)
Q2  คุณจะใช้ประโยชน์ของธรรมบัญญัติ เพื่อช่วยให้คุณเติบโตในความเชื่อกับพระเจ้าได้อย่างไร?