ค่ายคริสตจักร ปี 2018

วันที่  เสาร์ที่ 11 อาทิตย์ที่ 12 และจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018
สถานที่   มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
วิทยากร  อ.ตู้กวางเย่า
หัวข้อ     ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า
รับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ –15 ก.ค. ที่คุณณัฐฐิติชญา คุณจางเฟิ่งฉิน และคุณซือติ้งเซิ่น ได้ที่โต๊ะต้อนรับ

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านจัดเวลาเพื่อจะมีโอกาสไปร่วมค่ายรับพระพร ร่วมสามัคคีธรรม และเรียนรู้พระคำด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *