รายการวันอาทิตย์ที่ 26 พ.ย. 2017

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อชี้แจงงบฯ ปี 2018 เวลา 12.00 (หลังนมัสการ) ที่ห้องประชุมชั้น 1
ประชุมสมาชิก เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานคริสตจักร เวลา 13.00-15.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *