รายการวันที่ 23-24 ธ.ค. 2017

นมัสการรวมวันคริสตมาส เช้าวันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. เริ่มเวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 23 ธ.ค. เวลา 17.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1
เวลา 19.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
คริสตมาสประกาศภาคภาษาไทย วันอาทิตย์ที่ 24 ธ.ค. เวลา 16.00 น. นมัสการ ที่ห้องประชุมชั้น 1
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหาร ที่ห้องโถงชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *