รายการวันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2018

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1
บรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานมิชชั่น “หลักสูตรไครอส” เวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *