รายการวันเสาร์ที่ 15 ม.ค. และ วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022

วันเสาร์ที่ 15 ม.ค. 2022  ศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ พระธรรม 1 เปโตร เวลา 18.00-18.30 น.
ที่ YouTube : GBCBKK Official
วันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 2022 ภาคภาษาไทย นมัสการ เวลา 09:00 -10:15 น.  (ประตูเปิดเวลา 08:30 น. ปิด เวลา 9.30 น.) และ ภาคภาษาจีน นมัสการ เวลา 11:00 -12:15 น. (ประตูเปิดเวลา 10:30 น.) ที่ห้องประชุมชั้น 1 และ YouTube : GBCBKK Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *