เรียนภาษาจีน ชั้นเบื้องต้น

คริสตจักรพระคุณเปิดสอนภาษาจีนชั้นเบื้องต้น

วันเสาร์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

ช่วงเวลาเรียน – วันที่ 26 ส.ค. ถึง 27 พ.ย. 2011 (12 ครั้งๆ 2 ชั่วโมง)
ค่าเรียน – 400 บาท (ไม่รวมหนังสือและแบบฝึกหัด)
รับสมัคร – ก่อนวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 2011
สำหรับผู้เริ่มเรียน หรือต้องการเรียนวิธีพินอิน

http://youtu.be/EAYTKkx4cIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *