แจ้งที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว

Office map 3

หลังจากคริสตจักรย้ายไปนมัสการที่สถานนมัสการชั่วคราวแล้ว ทางสำนักงานคริสตจักรพระคุณจะย้ายสำนักงานชั่วคราวไปที่ อาคารสุเมท ชั้น 1 (อาคารสำนักงานของฟอเรนมิชชั่นบอร์ด บริเวณเดียวกับคริสตจักรไม้กางเขน) เลขที่ 90 ถ.สุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ และแฟ๊กซ์ 02-656-9537

ทั้งนี้สถานที่สำหรับกลุ่ม Evergreen คณะสตรี กลุ่มเซล และคณะนักร้อง จะใช้สถานที่ที่คริสตจักรไม้กางเขน (เริ่มใช้สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *