วันมิชชั่น (วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2013)

วันมิชชั่น (วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2013)
เวลา 16.00–18.00 และ 19.00-21.00 น.
ณ คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิท ซอย 2 นมัสการรวมที่ห้องประชุมนมัสการ
เทศนาโดย อ.เดวิด จอห์นสัน เชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และภาระใจในงานมิชชั่น
รับประทานอาหารเย็นด้วยกันเวลา 18.10-18.50 น. ที่ Fellowship Hall

งดนมัสการวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *