งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน

งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน
นมัสการแทนใน
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่มีไฟฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 10 พ.ย. จึงต้องจัดนมัสการเป็นวันเสาร์ที่ 9 พ.ย. แทน ที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิท ซอย 2 เวลา 19.00 น.  งดรวีวารศึกษา โดยภาคภาษาไทยนมัสการที่ Fellowship Hall  ภาคภาษาจีนนมัสการที่ห้องประชุมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *