งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน

งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน
นมัสการแทนใน
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่างในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. จึงต้องจัดนมัสการเป็นวันเสาร์ที่ 16 พ.ย. แทน ที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิท ซอย 2 เวลา 19.00 น.
งดรวีวารศึกษา โดยภาคภาษาไทยนมัสการที่ Fellowship Hall  ภาคภาษาจีนนมัสการที่ห้องประชุมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *