รายการวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *