รายการสัปดาห์หน้า อาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 26 นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11  รวีวารศึกษาเวลา 9.30 น. นมัสการเวลา 10.30 น. ประชุมอธิษฐาน ภาคภาษาจีน ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารลุมพินีทาวเวอร์ชั้น 11 เวลา 13.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *