รายการวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11  รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *