รายการวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
ประชุมอธิษฐาน ภาคภาษาจีน ที่ห้องประชุมเล็ก อาคารลุมพินีทาวเวอร์ เวลา 13.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *