รายการวันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2014

นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา
นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่
ประชุมคณะกรรมการค่าย ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ห้องประชุมภาคภาษาไทย เวลา 12.00-12.15 น. (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณชาญกิจ คุณวิทย์ คุณคเณศร์ คุณสิชาญ คุณพิชิต คุณพัทธมน คุณณิชา คุณบุญญา คุณณนนท์ คุณจางเจียยุ่น คุณเยี่ยนเสียงเซียน คุณจางจ้าน คุณปั่นหยุนเจียว คุณอรนุช
คุณจ้าวเสี้ยวฉือ คุณอุลัย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *