รายการวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014

นมัสการที่สุขุมวิทซอย 2 – งดรวีวารศึกษา
ภาคภาษาไทยนมัสการที่ อาคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่ห้อง Fellowship Hall เวลา 19.00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *