รายการวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *