รายการวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น11 รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. นมัสการ เวลา 10.30 น.
ประชุมคณะกรรมการค่าย ที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้องประชุมภาคภาษาไทย เวลา 12.20 น. (อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง คุณคเณศร์ คุณสิชาญ คุณวรีรัตน์ คุณปิง คุณพิชิต คุณคณิน คุณพัทธมน คุณณนนท์ คุณจางเจียยุ่น คุณหยางเอินซิ่น คุณปั่นหยุนเจียว คุณจางจ้าน คุณจิงฉุงฉือ คุณซือติ้งเม่า คุณซือติ้งเสิ้น คุณหวางหยี่ คุณหวางเนี่ยนเนี่ยน คุณเฉินเฉาจิ้ง คุณหลิวเจี๋ย คุณเยี่ยนเสียงเซียน
คุณอรนุช คุณอุลัย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *