รายการวันอาทิตย์ที่ 27 ธ.ค. 2015

นมัสการรวมสิ้นปี (งดชั้นรวีวารศึกษา) เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *