รายการวันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2017

นมัสการรวมต้นปี เริ่มเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *