รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2020

ประชุมอธิษฐาน เวลา 9.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 28 มิ.ย. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube : GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 2020

รวีวารศึกษาภาคภาษาไทย เวลา 9.15-45 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2020

ประชุมอธิษฐาน เวลา 9.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official
นมัสการรวม เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official