Archives for October 2011

เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ที่ 31 ต.ค. 2 พงศาวดาร 24:1-16

พระเจ้าทรงพอพระทัยชีวิตเยโฮยาดาปุโรหิตที่มีวิญญาณแห่งการฟื้นฟูเป็นอย่างมากที่เขาได้ฟูมฟักโยอาชที่มีสายเลือดชั่วร้าย และเป็นที่ปรึกษาให้โยอาชแสวงหาพระเจ้า และซ่อมแซมพระนิเวศของพระองค์ เมื่อเขาสิ้นชีวิต พระเจ้าอนุญาตให้ฝังศพท่านในนครดาวิดท่ามกลางบรรดาพระราชา ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นพระราชา พระเจ้าไม่เคยลืมคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ เมื่อเขาเกรงกลัวพระเจ้าพระองค์ก็ให้เกียรติเขา ถ้าคุณให้เกียรติพระเจ้า พระเจ้าก็จะให้เกียรติคุณเช่นกัน

เฝ้าเดี่ยว วันอาทิต์ที่ 30 ต.ค. 2 พงศาวดาร 23:1-21

อีกครั้งที่ราชวงศ์ยูดาห์กลับใจแสวงหาพระเจ้า ทำลายพระบาอัล เพราะคนที่เป็นที่ปรึกษาของโยอาชคือ เยโฮชาดาปุโรหิต ผู้เป็นคนชอบธรรม ได้อบรมชี้แนะแนวทางให้โยอาชสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์ จะเห็นว่าแบบอย่างชีวิตของเยโฮยาดามีอิทธิพลต่อโยอาชเป็นอย่างมาก อธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้คุณรู้ว่า คุณจะเป็นแบบอย่างชีวิตในการติดตามพระเจ้าเพื่อส่งอิทธิพลให้กับลูกหลาน/ผู้อื่น ในด้านใดบ้าง? และขอให้สำเร็จในน้ำพระทัยของพระเจ้า

เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ที่ 29 ต.ค. 2 พงศาวดาร 22:1-12

ความผิดบาปในครอบครัวของเยโฮรัมไม่ได้หมดไปเมื่อพระองค์เสียชีวิต แต่ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องในชีวิตของลูกชาย (อาหัสยาห์) ถูกฆ่าตาย และภรรยา (นางอาธาลิยาห์) อย่าคิดว่า การแต่งงานกับผู้ที่เชื่อจะมีผลแค่คน 2 คน แต่ส่งผลถึงคนรุ่นลูก รุ่นหลานด้วย ถ้าคุณยังไม่แต่งงาน จงอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ จงอธิษฐานเผื่อคู่ครองของลูกหลานคุณในอนาคตตั้งแต่วันนี้

เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ที่ 28 ต.ค. 2 พงศาวดาร 21:1-20

เยโฮรัมแห่งยูดาห์ ไม่ได้เดินตามรอยบิดาที่สัตย์ซื่อกับพระเจ้า เพราะเขาได้แต่งงานกับธิดาของอาหับที่ชั่วร้าย อิทธิพลของภรรยาทำให้เยโฮรัมออกจากทางของพระเจ้า พระเจ้าทรงนำภัยพิบัติมาถึงชนชาติและลูกหลานของเขา การแต่งงานไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความรักเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเชื่อด้วย อธิษฐานเผื่อคู่ครองของคุณในอนาคต ที่จะมีความเชื่อเดียวกัน ถ้าคุณแต่งงานแล้ว และคู่ของคุณไม่ได้เชื่อพระเจ้า อธิษฐานเผื่อความรอดที่จะมีมาถึงคู่ครองของคุณ

เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 2 พงศาวดาร 20:20-37

เมื่อเยโฮชาฟัทชื่อฟังพระเจ้า พระเจ้าประทานความสงบให้อิสราเอลรอบด้าน (ข้อ 30) แต่เมื่อท่านไม่เชื่อฟังพระเจ้า รวมมือกับคนที่ชั่วร้าย พระเจ้าก็ทำลายการงานนั้นเช่นกัน (ข้อ 36-37) อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมของคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า โดยที่ไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดบาป แต่จะนำความสงบสุขที่แท้จริง คือ ความรอดในพระเยซูคริสต์ไปถึงคนเหล่านั้นที่คุณรู้จัก อธิษฐานเผื่อวันอาทิตย์นี้ด้วย (30) สำหรับ อ.มะลิ ในการเทศนาประกาศ “สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง”