Archives for April 2014

วันพุธที่ 30 เมษายน ยอห์น 8:1-11 “โอกาส”

โอกาสเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในเรื่องความสัมพันธ์ เพราะโอกาสไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นว่ายกโทษให้แล้ว แต่ยังแสดงถึงการยอมรับ และการเชื่อมั่นในคนที่กระทำผิดด้วยว่า จะเลิกกระทำในสิ่งที่ผิด และทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึ่งโอกาสจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ คนที่ไม่ได้ทำผิดเป็นคนเริ่มต้นก่อน

Q1  อะไรคือความแตกต่างของโอกาสที่หญิงคนนี้ได้รับจาก “ธรรมจารย์และฟาริสี” (ข้อ 3-5) และจาก “พระเยซูคริสต์” (ข้อ 10-11)?
Q2  คุณเคยได้รับโอกาสจากพระเจ้าในเรื่องใดบ้าง? คุณจะใช้ประสบการณ์ที่คุณได้รับในการให้โอกาสคนอื่นอย่างไร?

รายการวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

รายการสัปดาห์หน้า (วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา

งดนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2014 เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่าง จึงย้ายมานมัสการในวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014 แทน โดยนมัสการรวมที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ที่ห้อง Fellowship Hall

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

วันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณเทียนชัย/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณดวงรัตน์/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย
คุณหยางหงจี คุณจ้าวเว่ยฟง คุณจ้าวจงห้าว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :
คุณเทียนชัย คุณจินตนาภรณ์ คุณสิริ คุณจำเริญ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014

สูจิบัตร 27 เมษายน 2014

國語部程序表二○一四年四月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรรณี คุณอุรัชนี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา [Read more…]

วันอังคารที่ 29 เมษายน ลูกา 6:37-38 “อย่าตัดสิน”

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถให้โอกาส และให้อภัยผู้อื่น เพราะเราตัดสินผู้อื่นตามมาตรฐานของเรา และความพึงพอใจขอเรา เรียกง่ายๆ คือ เราเอาตัวเราเองเป็นมาตรฐาน เราคิดว่า ตัวของเราดีกว่าคนอื่น

Q1  พระเยซูทรงชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ “การตัดสินผู้อื่น” และ “การยกโทษ” ไว้อย่างไร?
Q2  ทบทวนชีวิตของคุณ มีใครบ้างไหมที่คุณเคยตัดสิน หรือ มีใครบ้างไหมที่คุณต้องยกโทษให้ ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะไปขอโทษคนที่คุณเคยตัดสิน หรือ ยกโทษให้กับคนที่ทำไม่ดีกับคุณ