Archives for August 2014

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2 พงศ์กษัตริย์ 5:1-5 นาอามาน

พระคัมภีร์ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนาอามานว่า เขาเป็นผู้บัญชาการกองทัพของอาณาจักรซีเรีย เป็นคนที่สำคัญมาก มีเกียรติ เป็นวีรบุรุษ เป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์ ที่สำคัญพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานชัยชนะเหนือสงครามที่ท่านทำ แต่สิ่งที่ดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจจะเป็นปมด้อยของท่านคือ “การเป็นโรคเรื้อน” (ข้อ 1) เราไม่รู้ว่า ท่านเป็นมานานแค่ไหน เป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือเปล่า แต่ที่เรารู้ก็คือว่า ท่านคงจะพยายามจะรักษาให้หาย เพราะคำพูดของหญิงคนรับใช้พูดว่า “…จะได้หายสักที” (ข้อ 4)

Q1  คุณคิดว่า นาอามานเอาชัยเหนือปมด้อยในเรื่องของโรคเรื้อน มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รักของทุกคนได้อย่างไร?
Q2  พระเจ้าทรงมีส่วนในการทำให้นาอามานประสบความสำเร็จในชีวิตแม้เขาจะยังไม่เชื่อพระเจ้า แล้วคุณคิดว่าพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของคุณอย่างไร? อ่าน เยเรมีย์ 29:11 “พระเจ้าตรัสว่า เพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้า เป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพ ไม่ใช่เพื่อทุกขภาพ เพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้า” อธิษฐานมอบสิ่งที่เป็นปมด้อย/ปัญหาในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า

วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม สดุดี 119:15-16 “ภาวนา”

15 ข้าพระองค์จะภาวนาข้อบังคับของพระองค์

และจับตาของข้าพระองค์อยู่ที่วิถีทั้งหลายของพระองค์

16 ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์

ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “ภาวนา” “จับตา” “ข้อบังคับ” และ “วิถีทั้งหลาย” เกี่ยวข้องกับการที่เราจะไม่ลืมพระวจนะของพระเจ้าอย่างไร?
Q2  การภาวนา คือ การคิดทบทวน กลับไปกลับมา ในพระวจนะของพระเจ้าตอนนั้นๆ จนกระทั่งก่อให้เกิดความเข้าใจ และนำมาใช้ได้จริงๆ ในชีวิตของเรา สัปดาห์นี้คุณได้ใคร่ครวญและภาวนาพระวจนะของพระเจ้ามาโดยตลอด คุณมีความสุขอย่างไรบ้างกับการภาวนาพระวจนะของพระเจ้า?

วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม สดุดี 119:13-14 “ประกาศ”

13 ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์

ถึงบรรดากฎหมายแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์

14 ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์

มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ “การประกาศ” “กฎหมาย” “พระโอวาท” เกี่ยวข้องกับชีวิตที่เต็มไปด้วยความปิติยินดีอย่างไร?
Q2  คุณเคยมีโอกาสได้เป็นพยาน / แบ่งปัน ความสุขที่คุณได้รับจากพระวจนะของพระเจ้าให้กับผู้อื่นได้ฟังบ้างหรือไม่? อธิษฐานขอพระเจ้าให้คุณมีโอกาสกระทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม สดุดี 119:12 “ขอทรงสอน”

12 ข้าแต่พระเจ้า สาธุการแด่พระองค์

ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “พระเจ้า” “ขอทรงสอน” “ข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกันอย่างไรสำหรับท่าทีในการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้า
Q2  เราทุกคนสามารถที่จะได้ยินพระวจนะของพระเจ้า แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ยินแล้วจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง เหมือนกับคำอุปมาเรื่องผู้หว่านพืช ที่เมล็ดพืชตกในดิน 4 แบบ และให้ผลที่แตกต่างกัน คุณอยากจะเป็นดินแบบไหนในสายตาของพระเจ้า (ดูมาระโก 4:1-17 ประกอบ)

วันพุธที่ 27 สิงหาคม สดุดี 119:11 “สะสม”

11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์

เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนจดจำเนื้อหาได้ คำว่า “สะสม” “ไว้ในใจ” และ “ไม่ทำบาป” เกี่ยวข้องอย่างไรกับการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย
Q2  ลองคิดดูว่า คุณมีและจดจำข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข้อพระคัมภีร์ในดวงใจของคุณได้สักกี่ข้อ? และข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นได้ช่วยเหลือคุณอย่างไรบ้างในการดำเนินชีวิตในแบบที่พระเจ้าพอพระทัย ถ้าคุณไม่มีหรือจำข้อพระคัมภีร์ไม่ได้เลย ถึงเวลาหรือยังที่จะเริ่มต้นจดจำตั้งแต่วันนี้