Archives for September 2014

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสิริ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอรวรรณ/คุณสยุมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท :อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณศศิรักษ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณปัจฉิม
คุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น :คุณเทียนชัย
คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณวิทย์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย :คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014

รายการสัปดาห์หน้า (วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2014) – นมัสการรวม งดรวีวารศึกษา

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 อธิษฐานรวม 9.30–9.50 น. นมัสการรวม 10.00–12.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่

วันอังคารที่ 30 กันยายน โรม 1:16-17 “ความเชื่อ”

เปาโลมีความปรารถนา และมีความตั้งใจอย่างมากในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับผู้คนทุกๆ คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าในกรุงโรม ให้เชื่อและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด (1:15-16)

Q1  อะไรคือแรงจูงใจ แรงผลักดัน ที่ทำให้เปาโลไม่ “ละอาย” ที่จะประกาศข่าวประเสริฐในกรุงโรม? (ดูข้อ 16, 17 ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า “ข่าวประเสริฐ” “ฤทธิ์เดช” “ความรอด” และ “ความเชื่อ” กำลังเกิดผลในชีวิตของคุณอย่างไรในตอนนี้?

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน โรม 1:8-15 “สามัคคีธรรม”

เปาโลอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อของพี่น้องที่กรุงโรม (ข้อ 8-9) นอกจากนี้ท่านยังได้แสดงถึงท่าทีของผู้เลี้ยงที่ดีที่ปรารถนาอยากจะกลับไปใช้เวลากับพี่น้องที่นั่น (ทูลขอพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ)

Q1  เปาโลมีความปรารถนาที่อยากจะทำถ้ามีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องที่กรุงโรมอย่างน้อย 3 ประการคือ? (ข้อ 10-12, 13 และ 14 ประกอบ)
Q2  เปาโลได้ให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการมีสามัคคีธรรมกับพี่น้อง เพราะรู้ว่า สิ่งนี้จะทำให้ชีวิต คริสเตียนเติบโตขึ้น อธิษฐานขอพระเจ้าที่คุณจะมีชีวิตสามัคคีธรรมกับพี่น้องในคริสตจักรมากขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน โรม 1:1-7 “ข่าวประเสริฐของพระเจ้า”

เปาโลเริ่มต้นเหมือนกับจดหมายทั่วๆ ไปของท่านคือ การแนะนำตัวเองในฐานะของผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ และได้รับมอบหมายให้เป็นอัครทูต เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า

Q1  เปาโลได้อธิบาย “ข่าวประเสริฐของพระเจ้า” ในพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไรบ้าง? (ดูข้อ 2-5 ประกอบ)
Q2  เปาโลเรียกคนที่เชื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่า “คนของพระเยซูคริสต์” คุณรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนมาเรียกคุณแบบนี้?