สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง 30 มกราคม 2011!!!!

เชิญพบกับ อ.นิพนธ์ เหลืองเงิน ในนมัสการประกาศ
วันอาทิตย์ที่ 30 ม.ค. 2011 เวลา 9.00 – 10.15 น.
โปรดชวนเพื่อนๆ ญาติพี่น้อง มาร่วมงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *