รายการวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014

นมัสการที่สุขุมวิทซอย 2 เวลา 19.00 น. ภาคภาษาไทย อาคารสุเมธชั้น 3 ภาคภาษาจีน ที่ห้อง Fellowship Hall

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *