รายการวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014

นมัสการที่อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 รวีวารศึกษา 9.30 น. นมัสการ 10.30 น.
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานไทย–จีน คณะกรรมการมิชชั่น อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11 ที่ห้องประชุมเล็ก เวลา 12.10 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *