รายการวันอาทิตย์ที่ 26 เม.ย. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

รายการวันอาทิตย์ที่ 19 เม.ย. 2020

นมัสการรวม (นมัสการออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official

รายการวัน10 เม.ย. และ 12 เม.ย. 2020

– นมัสการรวมวันศุกร์ประเสริฐ (วันศุกร์ที่ 10 เม.ย. 2020)– (นมัสการออนไลน์) เวลา 19.00 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official; Line Group: GBC Worship Live Channel และ FB Group: Grace Baptist Church Bangkok
– นมัสการรวม วันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย. 2020 – (นมัสการออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง YouTube: GBCBKK Official; Line Group: GBC Worship Live Channel และ FB Group: Grace Baptist Church Bangkok

รายการวันอาทิตย์ที่ 5 เม.ย. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง Line Group: GBC Worship Live Channel และ
FB Group: Grace Baptist Church Bangkok

รายการวันอาทิตย์ที่ 29 มี.ค. 2020

นมัสการรวม (ออนไลน์) เวลา 10.00-11.30 น. ที่ช่องทาง Line Group: GBC Worship Live Channel และ
FB Group: Grace Baptist Church Bangkok