หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
 2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการจัดทำแผนงานและการจัดทำงบประมาณของทุกแผนกทั้งในภาคภาษาจีน และภาษาไทย อธิษฐานเผื่อการประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานการเงินฯ ในวันนี้ (17 ตุลาคม) เพื่อพิจารณา ตรวจทาน ก่อนที่จะนำส่งต่อให้คณะธรรมกิจพิจารณาในวันที่ 31 ตุลาคม 2010 [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
 2. การเสนอรายชื่อกรรมการดำเนินงานทั้งภาคภาษาจีน และไทย ต่อที่ประชุมในวันที่ 3 ตุลาคม 2010 เพื่อรับรอง และเข้ามาทำหน้าที่สำหรับปี 2011-2012 รวมถึงการจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2011
 3. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน เนื่องจากจะมีมัคนายกหมดวาระ ขอพระเจ้าทรงประทานคนงานของพระองค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับใช้ในบทบาทนี้ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกคนที่จะเอาจริงเอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน
 2. การติดต่อทาบทามกรรมการดำเนินงานทั้งภาคภาษาจีน และไทย เพื่อเข้ามาทำหน้าที่สำหรับปี 2011-2012  รวมถึงการจัดทำแผนงานและงบประมาณสำหรับปี 2011
 3. คณะกรรมการสรรหามัคนายก ในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน เนื่องจากจะมีมัคนายกหมดวาระ ขอพระเจ้าทรงประทานคนงานของพระองค์ที่จะเข้ามีส่วนร่วมรับใช้ในบทบาทนี้ [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกๆ คนที่จะเอาจริง เอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับ
  พระเจ้าทุกๆ วัน
 2. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีนที่จะทำตามแผนงานที่วางไว้สำหรับครึ่งปีหลัง
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาจีน (4 กลุ่มเซล) ภาคภาษาไทย (5 กลุ่มเซล) ที่จะเป็นที่ทุกๆ คนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มแต่ละกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ในครึ่งปีหลัง ที่จะสามารถดำเนินตามแผนที่วางไว้ และไปถึงเป้าหมายปี 2010 “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
 2. โครงการตาสว่าง 2 “30 Days with Prayers” ที่สมาชิกจะอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน และมีชีวิตแห่งการอธิษฐานมากขึ้น
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย (5 กลุ่ม) และภาคภาษาจีน (4 กลุ่ม) ที่จะช่วยให้ทุกคนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล [Read more…]