หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สมาชิกทุกๆ คนที่จะเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจ้า รักษาชีวิตแห่งการเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน ดำเนินชีวิตที่เป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และหนุนน้ำใจซึ่งกันและกันในทางของพระเจ้า และบรรลุเป้าหมายของคริสตจักรปี 2012 คือ “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์”
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการเตรียมการด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการก่อสร้าง การติดต่อทางราชการ การออกแบบ การจัดหาสถานที่นมัสการชั่วคราว สำนักงาน และที่เก็บของในช่วงที่มีการก่อสร้าง ฯลฯ
  3. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกองทุนก่อสร้างอาคารที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โปรดอธิษฐานเผื่อคณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดูแล จัดการเรื่องกองทุน และการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมิถุนายน 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา ในหัวข้อ “พระคุณ” อธิษฐานเผื่อ คุณวีระวงษ์ (ประธานค่าย) คณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการ และสถานที่ รวมทั้ง อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี (วิทยากรหลัก) อ.ตู้กวางเย่า (วิทยากรจีน) และสมาชิกทุกคนที่จะได้รับพระพรร่วมกัน
  2. สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้ โดย อ.วาระ มีชูธน  อธิษฐานเผื่อสมาชิกจะเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า มาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนา ขอพระเจ้าทรงเปิดใจทุกคนที่มาฟัง
  3. การจัดเตรียมงาน 60 ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2011 สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดทำหนังสือ รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลาที่กำหนด [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. การอบรมเรื่อง “การเป็นผู้นำ และสมาชิกที่พอพระทัยของพระเจ้า” ของภาคภาษาจีน โดย อ.ไคเหมินชง วันเสาร์ที่ 28 เวลา 19.00 น. และอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011 เวลา 10.30 น. และ 13.30 น.
  2. การเชิญนักเรียนชั้นเรียนภาษาจีน และครอบครัว มาร่วมงานประกาศ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม และการจัดกิจกรรมเพื่อการประกาศ ในช่วงบ่าย
  3. สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคมนี้ โดย อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ  อธิษฐานเผื่อสมาชิกจะเชิญชวนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า มาร่วมนมัสการและฟังคำเทศนา ขอพระเจ้าทรงเปิดใจทุกคนที่มาฟัง [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ คุณภีรพรรณ และคุณจ้าวเสี้ยวฉือ
3.       การประชุมนมัสการในคืนวันศุกร์ประเสริฐ 22 เมษายน และการนมัสการในวันอีสเตอร์ 24 เมษายน ซึ่งจะมีการนมัสการตอนรุ่งอรุณเวลา 6.00 น. ก่อนที่จะมีการนมัสการรวมตามปกติในเวลา 10.00 น. [Read more…]

หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ และคุณภีรพรรณ
3.       การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ ซึ่งเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมถึงวิทยากรของค่ายคือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี [Read more…]